VLAAMSE CLUB LONDEN

Flanders Investment and Trade - Commercial Deputy (London based)

 • 30 Oct 2020 14:48
  Message # 9335679
  Tille Verhaeghe (Administrator)

  Vacature

  Flanders Investment & Trade (www.flandersinvestmentandtrade.com) wenst een Commercial Deputy aan te werven voor haar kantoor in London, met ingang van ten laatste januari 2021.

  Locatie:

  De standplaats van de functie is in London, UK. Het werkgebied van dit kantoor bevat de 4 UK countries, Engeland, Wales, Schotland en Noord Ierland; het werk zal zich in dit hele gebied, en occasioneel erbuiten, voordoen.

  Uw belangrijkste taken zijn:

  • doorlopend op de hoogte zijn van de economische dynamiek en evoluties in het werkgebied;
  • opvangen en interpreteren van marktsignalen, specifieke behoeften en noden en deze vertalen naar business opportuniteiten voor de Vlaamse ondernemingen;
  • intakegesprekken houden met klanten (bedrijven) op basis van welke opportuniteiten gezocht of gecreëerd worden.
  • algemene en specifieke informatie inwinnen voor Vlaamse bedrijven die wensen te exporteren;
  • sensibiliseren van Vlaamse bedrijven voor de economische opportuniteiten.
  • individuele begeleiding bieden op de UK markt aan Vlaamse bedrijven, en deze ondernemingen sensibiliseren voor economische opportuniteiten in de UK;
  • informatie inwinnen over marktreguleringen;
  • algemene en specifieke markt- en sectorstudie uitvoeren;
  • adviseren i.v.m. aanvraagdossiers financiële stimuli;
  • voorbereiden van individuele en groepsacties van Flanders Investment & Trade of van derden zoals conferenties, seminaries, sponsoring, onthaal van bezoekers in Vlaanderen,… enz.
  • ideeën en opportuniteiten aanbrengen voor het actieprogramma;
  • netwerken om de vinger aan de pols te houden en om het imago van FIT uit te dragen;
  • relaties ontwikkelen met partners naar dewelke FIT klanten kunnen worden doorverwezen voor elementen die niet tot FIT’s core business behoren;
  • rapporteren over bovenstaande taken naar de geëigende hiërarchie.
  • het lokale team van Trade medewerk(st)ers mee aansturen om een optimale dienstverlening te verschaffen.

  Uw profiel voldoet aan de onderstaande criteria.

  U heeft…

  • een opleidingsniveau Master dat nauw aansluit bij de hoofdopdrachten van de functie, of minstens drie jaar werkervaring binnen een buitenlands kantoor van Flanders Investment & Trade.
  • Een geldige en onbeperkte toelating om te kunnen werken in de UK.
  • minimum drie jaar nuttige en relevante ervaringskennis binnen een internationale en commerciële omgeving;
  • een goede kennis van de opdrachten van Flanders Investment & Trade;
  • basiskennis van informaticatoepassingen: Microsoft Office Suite, CRM systemen, Dynamics, Internet toepassingen….;
  • ervaring met het gebruik van sociale media;
  • een uitstekende kennis van het Nederlands; een goede kennis van het Frans is een plus;
  • een uitstekende beheersing van het Engels;
  • vertrouwdheid met de Vlaamse businessmentaliteit en -geplogenheden is een plus;
  • een klantgerichte ingesteldheid en u houdt van frequent sociaal contact;
  • de kunde om een team aan te sturen, en u bent een self-starter met verantwoordelijkheidszin;
  • een onberispelijke ethiek;

  Wij bieden u :

  • Een internationale en horizon verruimende werkomgeving;
  • Een voltijds contract voor onbepaalde duur, en dit naar lokaal recht;
  • Een marktconforme compensatie in functie van de ervaring, inclusief London Weighting;
  • 26 dagen verlof, plus de lokale officiële feestdagen.

  Er worden geen andere vergoedingen aangeboden.

  Kandidatuursprocedure:

  • Vorm: Inzenden van uw Curriculum Vitae en motivatiebrief, met indicatie van uw loonsverwachting.
  • Adressering: te richten aan Mr. Jan Offner, Economic and Commercial Counsellor, via recruitment@flanders.co.uk
  • Deadline: 08/11/2020 om 24:00 hrs (GMT). Kandidaturen die na dit tijdstip ontvangen worden, zullen niet in overweging genomen worden.

  Selectieprocedure:

  • Fase 1: na afsluiting van de kandidatuursperiode, zal het kantoor FIT-London de ontvangen kandidaturen evalueren. Aan elke kandidatuur wordt een score toegekend. Enkel de weerhouden kandidaten zullen worden ingelicht over de aanvaarding van hun kandidatuur.
  • Fase 2: de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd tot een verkennend gesprek via Teams. Ook hier wordt een score toegekend.
  • Fase 3: de overblijvende kandidaten leggen een persoonlijk live interview- en presentatieoefening af voor een selectiepanel. Dit zal doorgaan in het FIT kantoor in London, 1A Cavendish Square, W1G 0LD. Afhankelijk van de COVID richtlijnen van het ogenblik, kan dit interview een andere vorm aannemen.

  De finalisten worden gerangschikt op basis van hun scores uit de diverse fases, en worden in een werfreserve geplaatst die gedurende 2 jaar aangehouden wordt. De geslaagden worden opgeroepen volgens hun rangschikking.

  Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat wij geen financiële tussenkomst voorzien in de eventuele reiskosten voor deelname aan deze selectie.

  ---------------------


 © Vlaamse Club Londen  Contact Us
Powered by Wild Apricot Membership Software