VLAAMSE CLUB LONDEN

Assistent(e) van de Vlaamse Economische Vertegenwoordiger

 • 09 May 2018 13:02
  Message # 6145089
  Tille Verhaeghe (Administrator)

  Assistent(e) van de Vlaamse economisch vertegenwoordiger te Londen

  Flanders Investment & Trade is een Vlaams overheidsagentschap dat ondernemingen in binnen- en buitenland een uitgebreide waaier aan gespecialiseerde diensten biedt. Het kantoor in Londen zoekt een extra kracht om de Vlaamse economisch vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn functie te ondersteunen.

  Belangrijkste taken

  • Beantwoorden van vragen vanwege Vlaamse of lokale bedrijven
  • Actief informatie inwinnen die nuttig kan zijn voor de Vlaamse bedrijven
  • Individuele prospectiereizen voorbereiden
  • Opstellen van markt-en sectorstudies
  • Telefonische en geschreven follow-up van bestaande en nieuwe contacten
  • Beheren van de adressenbestanden en occasioneel vertaalwerk

  Profielvereisten

  • Minimumdiploma: Bachelor die nauw aansluit bij de hoofdopdrachten van de functiehouder
  • Uitstekende kennis van het Engels en het Nederlands
  • Goede kennis van de gebruikte informaticatoepassingen (Excel, Word, Powerpoint, Outlook,...)
  • Vlotte communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
  • Werkervaring in een internationale omgeving is een pluspunt
  • Competenties:

  o Samenwerken: functioneren in een team waarbij het doel van de groep primeert op het eigen doel

  o Klantgerichtheid: reageren en anticiperen op de uitgesproken en onuitgesproken behoeften van de klant

  o Flexibiliteit: op efficiënte wijze het gedrag aanpassen in verschillende situatie en ten aanzien van

  verschillende personen

  o Betrouwbaarheid: correct en respectvol handelen ten aanzien van zijn/haar omgeving en ten aanzien van de

  bestaande regels en afspraken

  o Nauwgezetheid: de te vervullen taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen

  o Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen.

  o Plannen: taken en problemen gestructureerd aanpakken rekening houdend met tijd en prioriteit

  Indien je een enthousiaste teamspeler en een vlotte communicator bent met voeling met het Vlaams bedrijfsleven en

  interesse om opportuniteiten te creëren voor onze Vlaamse bedrijven in het Verenigd Koninkrijk stuur ons dan jouw

  CV met motivatiebrief vóór 1 juni 2018.

  De interviews zullen plaatsvinden op 4, 7, 8 juni 2018 te Londen. We bieden een voltijds lokaal (Brits) contract aan

  van onbepaalde duur. Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat wij geen financiële tussenkomst voorzien in

  de reiskosten voor deelname aan deze selectie.

  Ben De Smit, Vlaamse economisch vertegenwoordiger

  Flanders Investment and Trade

  Flanders House, 1A Cavendish Square, London W1G 0LD, United Kingdom

  E-mail: eve@flanders.co.uk

  Voor extra informatie mag men altijd contact opnemen met Eve Devoldere, Trade Deputy

  (E-mail: eve@flanders.co.uk; Tel: +44(0)20 7307 7717)


 © Vlaamse Club Londen  Contact Us
Powered by Wild Apricot Membership Software