VLAAMSE CLUB LONDEN

Assistent(e) van de Vlaamse Economisch Vertegenwoordiger (FIT)

 • 05 Dec 2016 12:16
  Message # 4439960
  Tille Verhaeghe (Administrator)

  Assistent(e) van de Vlaamse economisch vertegenwoordiger te Londen

  Flanders Investment & Trade is een Vlaams overheidsagentschap dat ondernemingen in binnen- en buitenland een

  uitgebreide waaier aan gespecialiseerde diensten biedt. Het kantoor in Londen zoekt een extra kracht om de

  Vlaamse economisch vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn functie te ondersteunen.

  Belangrijkste taken

   Beantwoorden van vragen vanwege Vlaamse of lokale bedrijven

   Actief informatie inwinnen die nuttig kan zijn voor de Vlaamse bedrijven

   Individuele prospectiereizen voorbereiden

   Opstellen van markt-en sectorstudies

   Telefonische en geschreven follow-up van bestaande en nieuwe contacten

   Beheren van de adressenbestanden en occasioneel vertaalwerk

  Profielvereisten

   Minimumdiploma: Bachelor die nauw aansluit bij de hoofdopdrachten van de functiehouder

   Uitstekende kennis van het Engels en het Nederlands

   Goede kennis van de gebruikte informaticatoepassingen (Excel, Word, Powerpoint, Outlook,...)

   Vlotte communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

   Werkervaring in een internationale omgeving is een pluspunt

   Competenties:

  o samenwerken: functioneren in een team waarbij het doel van de groep primeert op het eigen doel

  o klantgerichtheid: reageren en anticiperen op de uitgesproken en onuitgesproken behoeften van de klant

  o flexibiliteit: op efficiënte wijze het gedrag aanpassen in verschillende situatie en ten aanzien van

  verschillende personen

  o betrouwbaarheid: correct en respectvol handelen ten aanzien van zijn/haar omgeving en ten aanzien van de

  bestaande regels en afspraken

  o nauwgezetheid: de te vervullen taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen

  o plannen: taken en problemen gestructureerd aanpakken rekening houdend met tijd en prioriteit

  Indien je een enthousiaste teamspeler en een vlotte communicator bent met voeling met het Vlaams bedrijfsleven

  en interesse om opportuniteiten te creëren voor onze Vlaamse bedrijven in het Verenigd Koninkrijk stuur ons dan

  jouw CV met motivatiebrief vóór 6 januari 2017.

  We bieden een voltijds lokaal (Brits) contract aan van onbepaalde duur. De interviews zullen plaatsvinden op 18, 19

  en 20 januari 2017 te Londen. De uitnodigingen zullen verstuurd worden begin januari.

  Kandidaten dienen er echter rekening mee te houden dat wij geen tussenkomst voorzien in de verplaatsingskosten

  voor deelname aan deze selectie.

  Ben De Smit, Vlaamse economisch vertegenwoordiger

  Flanders Investment and Trade

  Flanders House, 1A Cavendish Square

  London W1G 0LD, United Kingdom

  E-mail: flandersinvestmentandtrade@flanders.co.uk

 • 01 Mar 2017 10:59
  Reply # 4640856 on 4439960
  Ardiano

  Its Really a nice oppurtunity for those who are seeking www.gmail.com in all possible ways

 © Vlaamse Club Londen  Contact Us

Powered by Wild Apricot Membership Software