VLAAMSE CLUB LONDEN

Administratief medewerker van de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Londen (m/v) - Halftijds

 • 22 Jul 2015 21:52
  Message # 3445179
  Tille Verhaeghe (Administrator)

  Het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaams buitenlands beleid en het beleid inzake internationaal ondernemen, toerisme en internationale samenwerking. Daarnaast zorgt het departement ook voor de uitvoerende taken van het beleidsveld buitenlands beleid en de controle op de uitvoer, invoer en doorvoer van strategische goederenTot DiV behoren eveneens meerdere diplomatieke afvaardigingen van de Vlaamse Regering in het buitenland.

  Je takenpakket situeert zich binnen de algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering in LondenJe geeft ondersteuning aan de algemeen afgevaardigde die in zijn/haar ambtsgebied het rechtstreekse, diplomatieke aanspreekpunt is voor de Britse autoriteiten.

  Deze vacature ontstaat door het tijdelijke halftijdse ouderschapsverlof van een vast aangeworven personeelslid. De functie wordt ingevuld vanaf oktober met een voorziene duur van 8 maanden (tot 31 mei 2016)Kandidaten moeten er rekening mee houden dat deze tijdelijke overeenkomst eindigt met het aflopen van het ouderschapsverlof van het vast aangeworven personeelslid. Het contract leidt niet tot een vaste aanwerving.

  takenpakket

  ▪ Het verzorgen van het persoonlijk secretariaat van de algemeen afgevaardigde.

  ▪ Het uitvoeren van allerhande administratieve taken (typwerk, kopieerwerk, telefonische contacten) om bij te dragen tot een efficiënte werking van de afvaardiging.

  ▪ Verzamelen, verifiëren en verwerken van informatie nodig voor de dossierbehandeling.

  ▪ Beheer van het klassement zodat de nodige documenten snel en gemakkelijk terug te vinden zijn.

  ▪ Fungeren als aanspreekpunt voor de andere diensten binnen FlandersHouse (in het geval van Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen).

  ▪ Behartigen van het financiële beheer, met name van het werkingsfonds van de algemeen afgevaardigde.

  ▪ Het bijdragen aan de organisatie van de activiteiten die de algemene afvaardiging organiseert of waar deze bij betrokken is.


  Je profiel 

  deelnemingsvoorwaarden

   

  ▪ Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs.

   

  je technische competenties

  ▪ Je hebt ervaring met het uitvoeren van administratieve taken in een internationale omgeving.

  ▪ Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en Nederlands.

  ▪ Je kan vlot typen.

  ▪ Je hebt een goede kennis van de courante pc-toepassingen met een grondige kennis van Word, Outlook, PowerPoint en Excel en je kan databases in Access aanmaken en bewerken.

  ▪ Je hebt organisatietalent.

  ▪ Je bent in staat de boekhouding te beheren van een klein kantoor. 

   

  je persoonsgebonden competenties

   

  ▪ Betrouwbaar

  ▪ Streeft naar voortdurend verbeteren

  ▪ Zin voor orde en netheid

  ▪ Nauwgezet

  ▪ Resultaatgericht

  ▪ Flexibel

   

  jinteractieve competenties

   

  ▪ Discreet

  ▪ Klantvriendelijk

  ▪ Luistervaardig

  ▪ Stipt 

   

   Ons aanbod

  Wij bieden een contract aan via MY UK Office als ‘secondee’ aan van oktober 2015 tot 31 mei 2016 voor halftijdse prestaties, telkens voor de eerste helft van de werkweek (maandag t/m woensdagmiddag). Met moet beschikken over een Brits ‘national insurance’ nummer (dit is eenvoudig aan te vragen) en beschikbaar zijn voor opleiding op 28, 29 en 30 september.

  Je bruto maandsalaris bedraagt ongeveer £1.400. Je hebt recht op 12 vakantiedagen plus officiële feestdagen. Er wordt soms gevraagd voor flexibiliteit in de werkuren, maar avond- en weekendwerk kan gecompenseerd worden.

  De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hunkwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 

   

  meer weten ?

  Voor extra informatie over inhoudelijke voorwaarden kun je contact opnemen met

  Jeremy Hoogmartensproject en estate manager aan de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Londen

   

  Emailjeremy.hoogmartens@flandershouse.co.uk


   

  hoe solliciteren?

   

  Solliciteren kan tot en met maandag 31 augustus 

  In uw kandidatuur motiveert u duidelijk waarom u denkt in aanmerking te komen voor de betrekking. U voegt tevens een curriculum vitae bij uw kandidatuurstelling.

  Indien wij uw kandidatuur verder in aanmerking nemen na de screening van de ons toegestuurde CV’s van alle kandidaten, zullen wij u via e-mail op de hoogte brengen van de verdere stappen in de procedure / uitnodigen voor een gesprek.

  U stuurt uw kandidatuur via mail naar:rsvp@flandershouse.co.uk

 © Vlaamse Club Londen  Contact Us

Powered by Wild Apricot Membership Software